หาดใหญ่วิทยาลัย

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เลขที่ 468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์: 074-243599 ,074220404 โทรสาร: 074-245288
E-Mail: yorwor@hatyaiwit.ac.th