พระปฐมวิทยาลัย

โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
117/2 ถนนเทศา   ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
เบอร์โทรศัพท์ 034-241657