ชลราษฎรอำรุง

 

215 หมู่ 3 ถนนพระยาสัจจา ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
โทร. 038-282078
โทรสาร. 038-286079
E-mail : chonchai.school@gmail.com