อบรมครูวิทย์ คณิต เทคโนโลยี ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สวคท.) ร่วมกันจัด “ค่ายบูรณาการ STEM Education ในแหล่งเรียนรู้” ให้กับครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีจากทั่วประเทศ เน้นให้ครูได้ลงมือปฏิบัติโดยมองปัญหาที่ต้องการจะปรับปรุง และสิ่งที่ต้องการประดิษฐ์  สามารถเชื่อมโยงความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ โดยมีบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) ให้การสนับสนุน ณ เจริญรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อเร็วๆนี้ 

DSC_0507