หลักสูตรการอบรมครู STEM ด้วยระบบทางไกล 2562

ศึกษาหลักสูตรการอบรมครู STEM ด้วยระบบทางไกล ปีงบประมาณ 2562 ได้แล้วที่นี่ หลักสูตรอบรมครู STEM Online 2562