วิเคราะห์งานวิจัย Thailand Junior Water Prize 2016

         ตามที่ สสวท. ได้จัดการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 ซึ่งเป็นการประกวดผลงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ที่แสดงถึงนวัตกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำของเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งการประกวดปีนี้มีผลงานชนะเลิศเป็นของนางสาวสุรีย์พร ตรีเพชรประภา นางสาวธิดารัตน์ เพียรจัด และนางสาวกาญจนา คมกล้า จากโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในเรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบธรรมชาติ สับปะรดสี Aechmea aculeatosepala” ซึ่งเป็นผลงานที่แสดงถึงศักยภาพของนักเรียนในการทำงานวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงทักษะการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และแนวคิดการเป็นนักนวัตกรรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้เป็นอย่างดีเยี่ยม

         ผลงานวิจัยนี้ยังได้เข้าร่วมการประกวด 2016 Stockholm Junior Water Prize ที่เมืองสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 และได้รับรางวัลชนะเลิศซึ่งเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

อ่านบทความการวิเคราะห์งานวิจัยของนักเรียนที่ชนะการประกวด Thailand Junior Water Prize 2016 ได้ที่นี่


70fcc4f3c777aff3dd360fcf8785b082e63de14d3e148aaa431a2eab2e862c7d
559000009039103