ลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561

การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดให้ลงทะเบียนในระบบ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ลงทะเบียนออนไลน์ (ครูผู้สอน)

วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่