รับสมัครทุนโครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education

โครงการ Thailand-Japan Collaborative Project on STEM Education : Teacher Training on Robotics for STEM Education เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ในการพัฒนาครูให้ได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ STEM Education รวมทั้งการจัดค่าย Robotics ให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยไซตามะ ประเทศญี่ปุ่น

การรับสมัครคัดเลือก : รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม
1.คุณสมบัติผู้รับทุน (ครู) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ pix-pdf 2.ใบสมัครpix-pdf
2.คุณสมบัติผู้รับทุน (นักเรียน) : 1. รายละเอียดคุณสมบัติ pix-pdf 2.ใบสมัครpix-pdf

Poster ประชาสัมพันธ์ –> ที่นี่