ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ

ภาพบรรยากาศการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษา ปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

โรงแรมรอแยลเบญจา กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ: ท่านสามารถคลิกบนภาพเพื่อดูภาพขยาย

20170810_0001    20170810_0002    20170810_0007    20170810_0003
20170810_0004    20170810_0005    20170810_0006