ผลการประกวดโครงงานสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงงานสะเต็มศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ผ่านศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 และ สสวท. ได้จัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านมา บัดนี้ สสวท. ขอประกาศผลการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ

–> ผลการประกวดโครงงานสะเต็ม 2561