ประกาศแจ้งวันอบรมรอบครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน

หลังจากมีการประชุมร่วมกับ 4 สังกัด ได้มีการเปลี่ยนแปลงวันที่อบรมของครูผู้สอน ระดับประถมปลายจากวันที่ 16-19 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2563