คู่มือการใช้ Web Conference (Scopia)

Download คู่มือการติดตั้งโปรแกรม Scopia ได้ที่นี่ คลิก Download คู่มือ Scopia