กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์อบรมครูทางไกล

กำหนดการเปิดระบบลงทะเบียนออนไลน์อบรมครูทางไกล ปี 2561

– ครูพี่เลี้ยง สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป
– ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี สามารถสมัครเข้าร่วมอบรมผ่าน ระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตามหน่วยงานสังกัดของท่านได้ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

รายละเอียดและความเคลื่อนไหวต่างๆ ติดตามได้ที่หน้าเว็บไซต์ http://pd.ipst.ac.th/?page_id=2990