รวมข้อมูลการแข่งขันเขียนโปรแกรม งาน Thailand STEM Festival 2016

การแข่งขันเขียนโปรแกรม ในงาน Thailand STEM Festival 2016

    ประกอบด้วย 3 รายการ แยกตามระดับชั้น ดังนี้

1. การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch ระดับประถมศึกษา

–>ดาวน์โหลดไฟล์รายละเอียดการแข่งขัน Scratch คลิ๊กที่นี่
–>ดาวน์โหลดโบรชัวร์การแข่งขันเขียนโปรแกรม Scratch
–>ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน

2. การประกวดโครงงาน IPST Link ระดับมัธยมศึกษาตอนตอนต้น

–>ดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการประกวดโครงงาน IPST Link คลิ๊กที่นี่
–>ดาวน์โหลดโบร์ชัวร์การประกวดโครงงาน IPST link
–>ดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดโครงงาน

3. การแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ 
“STEM RoboCup 2016” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

–>ดาวน์โหลดไฟล์ PDF รายละเอียดการแข่งขัน STEM Robocub 2016 คลิ๊กที่นี่
–>ดาวน์โหลดโบรชัวร์การแข่งขัน STEM Robocup 2016
–>ดาวน์โหลดใบสมัครการแข่งขัน
–>ดาวน์โหลดรูปแบบของสนามแข่งขันที่ 1
–>ดาวน์โหลดรูปแบบของสนามแข่งขันที่ 2
–>หนังสือความรู้เกี่ยวกับภาษา C/C++ และฟังก์ชั่นของ Arduino IDE สำหรับชุดกล่องสมอง IPST-MicroBOX [SE] คลิ๊กที่นี่

**ดาวน์โหลดรายชื่อศูนย์สะเต็มศึกษาภาคที่จัดงาน และจังหวัดในเขตพื้นที่ของแต่ละศูนย์**