การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Holiday

สสวท. ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Holiday ให้กับครูในโรงเรียนเครือข่าย 91 โรง ในวันที่ 2-3 เมษายน 2558 ณ โรงแรมรอแยลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ

164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101