การลงทะเบียนรอบครูผู้สอน

การลงทะเบียนรอบครูผู้สอนจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 13.00 เป็นต้นไป
ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม ที่ http://stemreg.ipst.ac.th