การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงสังกัดสช. ปี 2561

สสวท.ร่วมกับ สช. จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ รัชดา กทม. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาดำเนินการอบรมครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ดาวโหลดเอกสารประกอบการชี้แจงฯ