การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงสังกัดสพฐ. ปี 2561

สสวท.ร่วมกับ สพฐ. จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กทม. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาดำเนินการเชิงบูรณาการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาและทุกจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม
ดาวโหลดเอกสารประกอบการชี้แจงฯรูปกิจกรรม ดูเพิ่มเติม Click