การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงสังกัดกศน. ปี 2561

สสวท.ร่วมกับ กศน. จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมจัสมิน พระโขนง กทม. เพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันและขับเคลื่อนสะเต็มให้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
ดาวโหลดเอกสารประกอบการชี้แจงฯ