การประชุมชี้แจงผู้บริหารโรงเรียนและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงสังกัดอปท. ปี 2561

สสวท.ร่วมกับ อปท. จัดการประชุมปฏิบัติการชี้แจงผู้บริหารและหัวหน้าครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนที่เป็นศูนย์ฝึกการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ รามคำแหง กทม. เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางการศึกษาให้เกิดความเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามเจตนารมณ์ของโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปี 2561
ดาวโหลดเอกสารประกอบการชี้แจงฯ