การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562

ตามที่ สสวท. จัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 13 – 14 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพฯ นั้น ขณะนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก และรายละเอียดการเข้าร่วมประกวด ได้ที่ QR Code และ short url ด้านล่างนี้

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก

รายละเอียดการเข้าร่วมประกวด

ทั้งนี้ สสวท. ได้จัดส่งหนังสือแจ้งเกี่ยวกับรายละเอียดการเข้าร่วมประกวด ไปยังโรงเรียนเจ้าของโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อรับทราบเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Email sopho@ipst.ac.th หรือโทรศัพท์ 086-888-3548