การประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ สสวท. ปี 2561

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดการประกวดโครงงานดีเด่นสะเต็มศึกษาระดับประเทศ รอบชิงชนะเลิศ ชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

รายชื่อโครงงานฯ ที่ผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาคจากศูนย์สะเต็มศึกษาภาค 13 ศูนย์ทั้ง 3 ระดับ และกำหนดการการประกวดฯ ตรวจสอบได้ที่นี่
–> รายชื่อโครงงานฯที่ผ่านการคัดเลือก61
–> กำหนดการประกวดโครงงานฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086-888-3548, 091-405-4504