การติดตั้งสื่อการทดลองเสมือนจริง

การทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์เป็นสื่อดิจิทัลที่พัฒนาจาก Adobe Flash ทำงานอยู่บน platform ของ Adobe Air 3D ดังนั้นการติดตั้งสื่อจึงต้องติดตั้ง 2 ส่วน คือ

1. ซอฟแวร์ Adobe Air 3D
สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows
– ติดตั้ง Adobe Air 3D สามารถดาวน์โหลดตัวติดตั้งได้จาก
https://get.adobe.com/air/
โดยดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ “AdobeAIRInstaller.exe” แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้ง หรือในกรณีที่เคยติดตั้งแล้วให้เลือก Update

2. ซอฟแวร์โปรแกรมสื่อการทดลองเสมือนจริง
– ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์โปรแกรมสื่อการทดลองเสมือนจริงได้จาก
https://drive.google.com/drive/folders/1lDvjln6x3hIeiU-_GCgNkGKpA29qM14R
– ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ “ชื่อการทดลอง.air” แล้วทำตามขั้นตอนการติดตั้ง
– เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะปรากฏไอคอนของการทดลองที่ได้ติดตั้งไปบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ สามารถดับเบิ้ลคลิกเพื่อเข้าทำการทดลองนั้น ๆ ได้