สร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม GeoGebra

โปรแกรม GeoGebra เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างสื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในรูปแบบ 3D เช่น เรื่องเรขาคณิตและพีชคณิต อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่มีลิขสิทธิ์ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ –> โปรแกรม GeoGebra