วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์ 2561

วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา 2561 ประกอบด้วย
1.การลงทะเบียน
2.การเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลผู้เรียน
3.การลงทะเบียนมากกว่า 1 หลักสูตร
4.วิธีการแก้ไขข้อมูลผู้เรียน
5.การตรวจสอบหลักสูตรที่ตนเองลงทะเบียน

วิธีการใช้งานระบบลงทะเบียนออนไลน์