โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 2559

LOGO-PD-STEM

รายชื่อกิจกรรมสะเต็มสำหรับเผยแพร่ ปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

ชื่อกิจกรรม เอกสาร กิจกรรม คู่มือ กิจกรรม สาระ/วิชาหลัก วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้ ชื่อกิจกรรม เอกสาร กิจกรรม คู่มือ กิจกรรม สาระ/วิชาหลัก วีดิทัศน์ตัวอย่างการจัดการเรียนรู้

ป. 1

การสื่อสาร

pix-pdf pix-pdf เทคโนโลยี

เล่นล้อวงกลม

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ป. 2

รักษ์คอมพิวเตอร์

pix-pdf pix-pdf เทคโนโลยี

เรือบรรทุกน้ำ

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ป. 3

การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างประหยัด

pix-pdf pix-pdf เทคโนโลยี

เรือใบกับสายลม

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ป. 4

บ้านพลังงานแสงอาทิตย์

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

โมบายแสนสวย

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ป. 5

เครื่องดักแมลงวัน

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

สวนมะนาวนอกฤดู

pix-pdf pix-pdf คณิตศาสตร์

ป. 6

รถของเล่นไฟฟ้า

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

นักโภชนาการน้อย

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ม. 1

ศรลมชวนคิด ชี้ทิศบอกทาง

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

The young designer

pix-pdf pix-pdf คณิตศาสตร์

ม. 2

ลำบากบากแค่ไหน กลไกช่วยได้

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

นาวาฝ่าวิกฤต

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ม. 3

สว่างไสวด้วยสายน้ำ

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ดาราศาสตร์กับสถาปัตยกรรม

pix-pdf pix-pdf วิทยาศาสตร์

ม. 4

สนุกกับบันจีจัมป์

pix-pdf pix-pdf ฟิสิกส์

กังหันลมผลิตไฟฟ้า

pix-pdf pix-pdf เทคโนโลยี

ม. 5

ถุงประคบร้อน

pix-pdf pix-pdf เคมี

สเลอปี้

pix-pdf pix-pdf เคมี

ม. 6

สัญญาณกันขโมย

pix-pdf pix-pdf ฟิสิกส์

ชาร์จแบตเตอรีด้วยพลังงานสะอาด

pix-pdf pix-pdf ฟิสิกส์